Vi kan - bokföring och redovisning

Ekonomibyrån E-assistenten AB hjälper små och stora företag både lokalt i Tenhult men även på annan ort, med allt inom bokföring och redovisning. Vi fungerar även som bollplank och rådgivare.

Tjänster

Erbjuder professionella kvalitetstjänster inom redovisning, rådgivning och bokföring.

Redovisning

Många småföretagare upplever det som ett stort stressmoment och en belastning att sköta allt det själv. Att inte veta vad man ska göra kan vara frustrerande.

Rådgivning

Alla som driver ett företag är bokföringsskyldiga och har även skyldighet att upprätta ett årsbokslut, samt en eventuell årsredovising.

Bokföring

Du får mer fritid, kanske med familjen. Du har även möjlighet att lägga mer tid på din verksamhet.

OM OSS

Kvalitetstjänster för en hållbarare ekonomi

Jag som driver denna ekonomibyrå, heter Willemo Cardestål, diplomerad redovisningsekonom. Jag har arbetat i många år med allt som rör både bokföring, redovisning och lönehantering.

 • Månadsavstämningar
 • Påminnelsehantering
 • Löneadministration
 • Betalservice
 • Fakturering
 • Moms & arbetsgivardeklaration
 • Årsredovisning mindre AB
 • Semesterårsavslut
 • Skattedeklaration
 • Kontrolluppgifter
 • Kurs i bokföring, redovisning & lönehantering
 • Deklaration för enskild firma samt mindre AB
 • Årsbokslut mindre AB samt enskild firma
 • Förberedande Årsredovisning större AB
 • Förenklade årsbokslut enskild firma
Sensus-rod

Är i nuläget även inhyrd konsult hos Sensus Östra Götaland, där jag utbildar ekonomiassistenter, löneadministratörer och diplomerade redovisningskonsulter.

Följ oss på Instagram

Kontakta oss

GDPR